Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Photo by Oscar Ivan Esquivel Arteaga on Unsplash

Rozdzielność majątkowa, czyli popularna intercyza, jest to dokument podpisywany pomiędzy małżonkami przed ślubem, a często tuż po ślubie, który ma zadbać o ich niezależność. W ustroju rozdzielności majątkowej występują tylko dwa majątki: majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. Rozdzielność majątkowa może również powstać na mocy orzeczenia sądu.

Co się dzieje z majątkiem małżonka po jego śmierci? Jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie pomiędzy małżonkami? Czy żyjący małżonek dziedziczy? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Rozdzielność majątkowa a spadek

Rozdzielność majątkowa nie wpływa w żaden bezpośredni sposób na dziedziczenie ustawowe pomiędzy małżonkami.  Druga strona ma prawo do dziedziczenia majątku, który wchodzi bezpośrednio w skład osobistego majątku drugiej strony. Możemy wskazać w uproszczeniu, że dziedziczeniu podlegał będzie majątek (pieniądze, nieruchomości, samochód lub inne rzeczy), co do którego za życia małżonka drugi małżonek nie posiadał żadnych większych uprawnień.

Dziedziczenie ustawowe zatem wygląda dokładnie tak samo w przypadku wspólności, jak i rozdzielności majątkowej. Małżonek również w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej ma prawo do dziedziczenia na zasadach ogólnych, przez które rozumie się: części równe z dziećmi małżonka lub jego zstępnymi – z tym zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza, niż 1/4 spadku lub połowa spadku przy dziedziczeniu z rodzicami albo rodzicami, rodzeństwem i jego zstępnymi. Nie jest oczywiście wykluczone dziedziczenie przez małżonka samodzielnie, wtedy przypadnie mu cały spadek po małżonku.

Umowa o rozdzielności nie jest również brana pod uwagę w przypadku dziedziczenia testamentowego. Jeżeli zmarły pozostawił testament, dla kwestii dziedziczenia znaczenie mają postanowienia zawarte przez zmarłego w tym dokumencie, a podpisana wcześniej intercyza nie jest w ogóle brana pod uwagę. Zmarły małżonek może jednak przed śmiercią w testamencie wyłączyć małżonka od dziedziczenia. Nawet jednak, jeżeli wolą spadkodawcy było to, aby małżonek po nim nie dziedziczył, takiemu małżonkowi przysługuje prawo do zachowku.

Różnice w dziedziczeniu pomiędzy rozdzielnością oraz wspólnością majątkową

W przypadku wspólności majątkowej, z chwilą śmierci jednego z małżonków, majątek wspólny małżonków dzieli się na dwie części, zasadniczo odpowiadające 1/2 jego wielkości. Połowa tego majątku przypada małżonkowi pozostającemu przy życiu, natomiast druga jego połowa podlega dziedziczeniu ustawowemu, także przez małżonka pozostałego przy życiu, zgodnie z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego (więcej na ten temat tutaj) lub jeśli zmarły pozostawił testament – na podstawie testamentu.

 

Zachęcam do przeczytania innych artykułów z zakresu prawa spadkowego na moim blogu:

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;

Przyjęcie lub odrzucenie spadku oraz ich konsekwencje prawne;

Nieważność testamentu – kiedy testament jest nieważny?;

Dziedziczenie testamentowe – co warto o nim wiedzieć?;

Dziedziczenie ustawowe – podstawowe zasady dziedziczenia;

Postępowanie spadkowe – czy jest obowiązkowe?;

Stwierdzenie nabycia spadku – podstawowe informacje;

Czynności, które powinien podjąć spadkobierca po śmierci spadkodawcy;

A w przyszłym tygodniu na blogu pojawi się kolejny artykuł z tej serii.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dziedziczenia małżonka w przypadku rozdzielności majątkowej, reguł postępowania spadkowego albo zasad dziedziczenia – skontaktuj się ze mną poprzez Formularz KontaktowyChętnie odpowiem na wszelkie pytania oraz pomogę załatwić formalności.

 

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej i blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowiąc wyraz poglądów autora. Nie stanowią porady prawnej ani wykładni prawa oraz nie budują stosunku klient – prawnik. Autor wpisów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne związane z ewentualnym wykorzystaniem przez kogokolwiek tych treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Scroll Up