Kategoria: Prawo spadkowe

 

Zapewnienie spadkowe

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku chodzi przede wszystkim o zbadanie, stosownie do treści zebranego materiału dowodowego, kto jest spadkobiercą. Rola sądu jest determinowana

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa, czyli popularna intercyza, jest to dokument podpisywany pomiędzy małżonkami przed ślubem, a często tuż po ślubie, który ma zadbać o ich niezależność. W

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dziedziczenie pieniędzy z konta po zmarłym bywa trudne i czasochłonne. Zgodnie obowiązującymi przepisami bank, po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, musi zablokować jego konto.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W sytuacji, gdy zmarły miał długi, odrzucenie spadku to często najlepsza decyzja. Proponowane często, jako rozwiązanie alternatywne, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tzn. z ograniczeniem

Scroll Up