Postępowanie spadkowe – czy jest obowiązkowe?

 

W tej trudnej sytuacji życiowej, jaką jest śmierć bliskiej osoby, na ogół sprawy majątkowe schodzą na dalszy plan. Niemniej jednak, pojawia się konieczność podjęcia działań w celu uporządkowania spraw zmarłego. W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedź na najważniejsze pytania, mianowicie:

– czy przeprowadzenie postępowania spadkowego jest obowiązkowe?

– czy w każdej sytuacji postępowanie spadkowe jest konieczne?

– kiedy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe i dlaczego warto to zrobić?

 

Prawa do spadku

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, spadkobiercy nabywają spadek w chwili śmieci spadkodawcy. Precyzyjnie chwila ta określana jest w przepisach jako otwarcie spadku. Nie trzeba zatem dokonywać żadnych formalności ani podejmować dodatkowych czynności, aby stać się właścicielem praw wchodzących w skład spadku.

Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania spadkowego?

Przeprowadzenie postępowania w sprawie spadkowej nie jest obowiązkowe. Żaden przepis prawa wprost nie nakazuje przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże w interesie samego spadkobiercy powinno leżeć uzyskanie formalnego potwierdzenia praw do spadku, ponieważ bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania spadkobierca nie będzie miał formalnego dowodu na to, że faktycznie jest spadkobiercą, a tym samym właścicielem określonych przedmiotów majątkowych odziedziczonych po zmarłym. Nie zawsze jednak takie potwierdzenie jest konieczne.

Kiedy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe i dlaczego warto to zrobić?

Podstawowym kryterium decydującym o tym, czy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym są składniki majątku spadkowego. Jeśli w skład masy spadkowej wchodzą m.in. nieruchomości, akcje, obligacje, środki na rachunkach bankowych lub ruchomości (np. samochód), których zmarły formalnie był właścicielem, to bez postanowienia o nabyciu spadku nie można nimi rozporządzać, pomimo tego, że jest się spadkobiercą.

Przykładowo – do zarejestrowania samochodu na inną osobę niż zmarły konieczna będzie umowa sprzedaży albo przeprowadzenie postępowania spadkowego. W przypadku nieruchomości – bez przeprowadzenia postępowania spadkowego nie będzie możliwe wpisanie do księgi wieczystej jako właściciela innej osoby niż zmarły. Oznacza to, że w praktyce sprzedaż takiej nieruchomości nie będzie możliwa.

Natomiast jeżeli w skład tego majątku wchodzą drobne ruchomości albo środki pieniężne w gotówce, to spadkobiercy mogą podzielić tymi przedmiotami oraz pieniędzmi między sobą bez żadnych dodatkowych formalności (oczywiście poza podatkowymi).

Należy także wskazać, że w niektórych przypadkach (np. gdy majątek spadkowy jest zadłużony) osoby powołane jako spadkobiercy będą zainteresowani w tym, aby taki spadek odrzucić. W takiej sytuacji również konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu dopełnienia formalności związanych ze spadkiem.

***

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat postępowania spadkowego lub nie wiesz jak się zabrać do rozpoczęcia sprawy spadkowej – zapraszam do kontaktu z kancelarią. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i pomogę Ci podjąć właściwą decyzję co do kierunków Twojego postępowania oraz załatwić wszelkie formalności.

Scroll Up