POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Drogi Użytkowniku!

Szanuję Twoją prywatność, dlatego poniżej przedstawiam Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, plików cookies jak również informacje dotyczące technologii wykorzystywanych na stronie: www.jwp-kancelaria.pl oraz wszystkich jej podstronach.

Proszę, zapoznaj się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Korzystając ze strony internetowej www.jwp-kancelaria.pl, w tym także sklepu internetowego, akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Radca Prawny Jolanta Wykręt-Pawelec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Jolanta Wykręt-Pawelec, pod adresem: ul. T. Sixta 5, lok. 315, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 549-236-53-35, REGON: 385010885.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, możesz się ze mną skontaktować wysyłając do mnie wiadomość na adres: jolanta@jwp-kancelaria.pl. Pamiętaj, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, czy zapisując się do mojego Newslettera, przekazujesz mi swoje dane osobowe (na przykład imię oraz adres poczty e-mail).

 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

 1. Korzystanie z tej strony internetowej, jak również podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie przez Ciebie pewnych informacji (danych) może wiązać się
  z brakiem możliwości wykonania danej usługi oraz osiągnięcia określonego celu
  (np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e‑mail, formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub zapisu do Newslettera). Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych na stronie internetowej, to nie musisz podawać swoich danych osobowych.
 2. Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej, w punkcie: PLIKI COOKIES.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek.
 4. Zapewniam Cię, że dbam o to, by Twoje dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne oraz, aby przekazane dane były bezpieczne. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej,
  w punkcie: PODSTAWY PRAWNE, CELE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych);

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe oraz tekstowo-numeryczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika.

Strona internetowa – witryna internetowa pod adresem: www.jwp-kancelaria.pl oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie: tj. sklep internetowy, formularz kontaktowy, Newsletter itp.

Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych na stronie internetowej pod adresem: www.jwp-kancelaria.pl oraz profili w social mediach;

 

PODSTAWY PRAWNE, CELE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach,
w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne, przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:

 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: świadczenia pomocy prawnej, wysłania Newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne), informowania o ofertach, zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies na blogu, a także gromadzenia danych ze strony jwp-kancelaria.pl;

 

Te dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Jednak po wycofaniu zgody, Twoje dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;

 

 • z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu: przesłania oferty, zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie Twojego zainteresowania moją ofertą, wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy;

 

Dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy i/lub podjęcia działań na żądanie mogą być przetwarzane przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;

 

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu: wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych na mnie przepisami prawa obowiązków, wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;

 

Dane te mogą być przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego (w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa);

 

 • prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu: zarządzania blogiem oraz tworzenia własnych baz danych, obsługi konta na portalu Instagram pod nazwą „jwp_radcaprawny”, na portalu LinkedIn pod nazwą „Jolanta Wykręt-Pawelec” i na portalu Facebook pod nazwą „Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Wykręt-Pawelec”
  oraz wchodzenia w interakcje z ich użytkownikami, prowadzenia badań i analiz strony internetowej, kontaktowania się z Tobą, w tym oferowania Ci usług bezpośrednio np. poprzez Newsletter (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa;

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu marketingu bezpośredniego;

 

Ponadto dane przetwarzane:

– w związku z kontaktem ze mną mogą być przetwarzane  przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

– w związku z wykorzystywaniem social mediów mogą być przetwarzane przez okres istnienia konta na portalu społecznościowym;

– do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową mogą być przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane;

– w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do upływu okresu przedawnienia – okresy przechowywania danych wskazane w latach są liczone na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udostępniam Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuję w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Podmioty, które mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych, to:

 

 • podmioty współpracujące ze mną w ramach świadczenia przeze mnie usług prawnych
  (m. in. podmioty współpracujące na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło oraz na podstawie innych umów),
 • podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym związane
  z prowadzeniem strony internetowej, korzystaniem z kont poczty e-mail, zapewniające hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki Newslettera,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową, świadczące usługi kurierskie,
 • podmioty zapewniające obsługę księgowo-podatkową, a także obsługi systemu płatności
  i transakcji elektronicznych,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia kont w mediach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn;

 

Wskazane podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Zachęcam do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności dostawców:

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ, WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jako Administrator danych osobowych nie przekazuję bezpośrednio danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Korzystam jednak z usług podmiotów trzecich, w szczególności o zasięgu międzynarodowym, tj. Facebook Inc., LinkedIn Corporation, Google LLC, UAB Mailerlite. Z tego względu Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie musisz się jednak martwić, ponieważ wskazane wyżej podmioty stosują mechanizmy zgodności przewidziane w RODO,
  w szczególności standardowe klauzule umowne.

 

 1. W tym miejscu informuję Cię również, że z faktu korzystania przeze mnie z portali społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, LinkedIn, jak również z faktu korzystania na stronie internetowej z wtyczek społecznościowych kierujących do ww. portali społecznościowych, na których posiadam profile o charakterze służbowym/zawodowym, podmioty te są współadministratorami Twoich danych osobowych:

 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania kopii,
 • Prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 • Prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
 • Prawo do usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO,
 • Prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzam Twoje dane osobowe w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 1. Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie na adres korespondencyjny: ul. T. Sixta 5, lok. 315, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie na adres e-mail: jolanta@jwp-kancelaria.pl     

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W ramach strony internetowej Twoje dane mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu mojej oferty, którą kieruję do Ciebie. Twoje dane mogą też być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na Twoją sytuację prawną, Twoje prawa i wolności. Może to jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści czy spersonalizowanych reklam oraz w poznaniu Twoich preferencji, jako odbiorcy Newslettera i osoby odwiedzającej witrynę www.jwp-kancelaria.pl.

 

PLIKI COOKIES

 1. Za pośrednictwem mojej strony internetowej mogą być gromadzone informacje związane
  z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies). Pliki te są wykorzystywane i umieszczane w trakcie łączenia się użytkownika sieci Internet z daną stroną internetową.
 2. Strona internetowa wykorzystuje plików cookies własne oraz zewnętrzne pliki cookies w celach: prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, usprawnienia jej nawigacji, zapewnienia bezpieczeństwa witryny, zarządzania stroną internetową, w celach statystycznych, dla potrzeb wykorzystywania wtyczek wykorzystywanych na stronie zwiększających jej funkcjonalność, prawidłowego funkcjonowania e-sklepu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, zachęcam zajrzeć na stronę: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .
 3. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Możesz później je wyłączyć. Masz również możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies, klikając w przycisk „Nie wyrażam zgody”. W takiej sytuacji wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 4. Poniżej wskazuję informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

 

Jeśli będziesz korzystał/a ze strony internetowej bez zmiany w swojej przeglądarce internetowej, to strona internetowa będzie wykorzystywać pliki cookies w wymienionych celach. Konsekwencją zaakceptowania plików cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie będzie miał kontroli.

 

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA

Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki usprawniające działania strony internetowej,
w szczególności:

 

 1. Formularz kontaktowy

Skontaktowanie się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości oraz informacje lub pytania zwięźle podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w celu kontaktu z Tobą. Wypełnienie
i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące. W szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po Twojej stronie ani po mojej stronie żadnych zobowiązań finansowych lub zobowiązań innego rodzaju.

 

 1. Newsletter

Jeżeli zdecydujesz się i wyrazisz zgodę, będę przetwarzała Twoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania Newslettera. W celu dodania Twojego adresu e-mail do listy subskrybentów zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisu. Jeżeli to zrobisz, Twoje dane osobowe zostaną dodane do listy mailingowej w celu wysłania Newslettera.

Subskrypcja mojego Newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 1. Formularz zamówienia w Sklepie Prawnym

Składając zamówienie w moim sklepie internetowym (Sklep Prawny), w celu realizacji zamówienia oraz w celach statystycznych, archiwalnych, marketingu bezpośredniego, obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń i rozpatrywania roszczeń, musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Sklepu. Te dane to: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jako administrator przechowuję dane osobowe przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 1. Social media, Wtyczki do social mediów

Twoje dane osobowe podawane na Instagramie, LinkedIn oraz Facebooku będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania moim profilem na Instagramie/LinkedIn/Facebooku, komunikowania się z Tobą, informowania o oferowanych usługach i produktach i tworzenia społeczności. Podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda. Polubienie/obserwowanie mojego profilu na Instagramie/LinkedIn/Facebooku jest dobrowolne. W każdej chwili możesz przestać obserwować (cofnąć polubienie) mój profil. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje również wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wtyczki umożliwiające udostępnienie treści blogowych w tych serwisach społecznościowych. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, Twoje dane osobowe są przetwarzane na tym portalu społecznościowym, a właściciel portalu staje się administratorem Twoich danych osobowych.

 

 1. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa. Logi serwera obejmują przykładowo: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Dane zbierane przez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treści zamieszczone na mojej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny – nie stanowią pomocy prawnej, w tym porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie
  i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Co do zasady, treści te są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Nie gwarantuję, że będą aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wynikających z ich interpretacji.
 2. Wszelkie materiały umieszczane na moim blogu stanowią przedmiot moich praw autorskich. Nie wyrażam zgody na kopiowanie ich treści w całości lub w części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od daty jej publikacji i obowiązuje do czasu jej aktualizacji. Wszelkie zmiany wprowadzane przeze mnie do Polityki Prywatności będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

 

Data publikacji: 27/11/2020r.