Stwierdzenie nabycia spadku – podstawowe informacje

Obraz: Picjumbo

Stwierdzenie nabycia spadku to dokument, który stwierdza, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. Takim dokumentem możesz potwierdzić swoje prawa do spadku po danej osobie np. przed bankiem (chcąc wypłacić środki pieniężne zgromadzone na rachunku zmarłego), urzędem (chcąc przerejestrować na siebie odziedziczony samochód), sądem (chcąc ujawnić w księgach wieczystych swoje prawo własności do nieruchomości wchodzącej w skład spadku) czy notariuszem (jeśli masz zamiar sprzedaż nieruchomość należącą do spadku).

Taki dokument jest potrzebny również w sprawie o zachowek oraz o dział spadku.

O tym, co to dokładnie za dokument, jak można go uzyskać oraz jaka jest jego treść dowiesz się z niniejszego artykułu.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i jego treść

Prawa do spadku można potwierdzić legitymując się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym. Uzyskuje się go w toku postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, które sprowadza się do tego, że sąd ustala krąg osób (podmiotów) uprawnionych do dziedziczenia po zmarłej osobie.

W postanowieniu sąd wskazuje kto jest spadkobiercą (jedna czy więcej osób). Osoby te wymienione są z imienia i nazwiska, a z reguły podany jest także stopień pokrewieństwa. Sąd wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wskazuje na jakiej podstawie został nabyty spadek (ustawy czy testamentu) oraz czy spadek został nabyty w całości czy w części. Jeśli spadkobierców jest kilku, sąd wskazuje tę część odpowiednim ułamkiem.

Przykładowa treść postanowienia:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział I Cywilny (…) po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z wniosku Jana Nowaka z udziałem Janiny Nowak i Anny Nowak  o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Nowaku, stwierdza, że:

spadek po Adamie Nowaku, zmarłym dnia 1 czerwca 2020 r. w Bielsku-Białej, ostatnio zamieszkałym w Bielsku-Białej, nabyli z mocy ustawy: żona Janina Nowak, syn Jan Nowak oraz córka Anna Nowak – w 1/3 części każdy;

Taką samą moc jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Więcej na ten temat w kolejnym wpisie.

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

Aby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku należy rozpocząć odpowiednią procedurę przed sądem, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu spadku. Sądem tym jest co do zasady sąd, w okręgu którego zmarły miał swoje ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków.

Przed wydaniem postanowienia sąd spadku musi przeprowadzić co najmniej jedną rozprawę. To, czy rozpraw będzie więcej, zależy od stanowisk uczestników postępowania, jakie zajmą oni w odpowiedzi na Twój wniosek.

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd bada przede wszystkim: fakt i datę śmierci spadkodawcy, krąg osób powołanych do dziedziczenia z ustawy, testament i jego treść (jeżeli został sporządzony) oraz ewentualne zarzuty co do ważności testamentu sformułowane przez osoby biorące udział w sprawie.

Ponadto w toku rozprawy sąd odbierze od spadkobierców tak zwane zapewnienie spadkowe.

Pamiętaj, że kiedy uzyskasz postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku musisz szybko dopełnić formalności podatkowych. Więcej na ten temat znajdziesz: tutaj.

Panuje przekonanie, że postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku nie należy do skomplikowanych. Faktycznie kiedyś może tak było. Obecnie jednak, sprawy te potrafią być dość trudne i zawiłe. Wynika to przede wszystkim z problemów w ustaleniu kręgu spadkobierców i adresów ich zamieszkania oraz podnoszenia zarzutów co do ważności testamentu. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Z moich obserwacji wynika, że największą trudność sprawia przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a jego właściwe przygotowanie to często gwarancja bezproblemowego i szybkiego zakończenia postępowania sądowego.

***

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat postępowania spadkowego lub nie wiesz jak się zabrać do rozpoczęcia sprawy spadkowej – skontaktuj się ze mną poprzez Formularz Kontaktowy. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i pomogę Ci podjąć właściwą decyzję co do kierunków Twojego postępowania oraz załatwić wszelkie formalności.

 

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej i blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowiąc wyraz poglądów autora. Nie stanowią porady prawnej ani wykładni prawa oraz nie budują stosunku klient – prawnik. Autor wpisów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne związane z ewentualnym wykorzystaniem przez kogokolwiek tych treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Scroll Up